frame8.png
ZORGBOERDERIJ
Doelgroep

Wij richten ons op dagopvang/activering voor zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijk of verstandelijke beperking en/of autisme. We proberen met de indeling van de groepen rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers.

Wij bieden dagbesteding, vrijetijdsbesteding en logeeropvang aan kinderen en volwassenen met een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura) indicatie.