Contact

Zorgboerderij De Hoeve
Eikenlaan 18
5757 PS Liessel

06-16928601 
info@zorgboerderijdehoeve.nl

KVK-nummer: 83960694
AGB-code Zorgboerderij De Hoeve: 30301846 (PGB)
AGB-code SZZ: 73732952 (ZIN)

Dowload hier de algemene voorwaarden.

Bekijk hier alle informatie omtrent vertrouwenspersonen.

Klik hier voor meer info over de klachtenprocedure.

Samenwerking met gemeenten

Wij hebben contracten met diverse gemeenten, waaronder Deurne, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Waalre, Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende, en Peel en Maas.

Inspraak en medezeggenschap

Wij organiseren vier keer per jaar een ‘deelnemersraad’ voor alle deelnemersgroepen. We werken met een vast format en een actielijst om de bijeenkomsten gestructureerd te laten verlopen. Deze bijeenkomsten helpen ons om goed op elkaar af te stemmen en hebben al geleid tot mooie acties en resultaten.

Deelnemerstevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze deelnemers. Zorgboerderij De Hoeve meet daarom jaarlijks de tevredenheid van de deelnemers met behulp van Vanzelfsprekend. De resultaten van deze rapportage geven een goed beeld van onze prestaties, wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren.